Vendido

Técnica mixta

Tangente

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

The biggest sky

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta

Dolphins can swim

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

Diamonds in my eyes

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

Bluebird

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

Songs of the sea

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

Light & shadow

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Vendido

Técnica mixta

Infinitude

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta

Conquest of Paradise

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta

Origins

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.

Técnica mixta

Celestial whispers

Técnica mixta sobre tablero de masonita. Pintura acrílica.